27003-1008 HORN KE125 KLE175 KL250

  • Sale
  • $29.00 USD
  • Regular price $35.00 USD


This brand new Kawasaki OEM part fits the following models:

1980 - 1983 KE125 (KE125A)

1980 - 1983 KE175 (KE175D)

1978 - 1982 KLR250 (KL250A)

1983 - 1984 KLR250 (KL250C)